Veckobrev vecka 49

 

Ta gärna med en frukt/grönsak

eller smörgås till rasten.

 

Vid sjukdom ska ni göra en sjukanmälan på

Skola 24 tel. 0515-86938

Ring varje dag barnet är hemma!

 

Studiedag måndag 9/1-17.

 

Vecka 49
 

Nya direktiv har kommit ang. att hämta/lämna med bil. Rundeln är endast tänkt för yrkeschaufförer/taxi. Det blir för trångt att mötas i den om många ska lämna samtidigt, samt att den korsar barnens gång och cykelväg. Avlämning ska ske ute vid vägen. Vid parkering hänvisas som tidigare till ytan bredvid Klövenäs.

 

              Läs vad vi har arbetat med på vår blogg: jessikasbästaklass.se!

 

Vi vill att alla barn tar med sig en liten glasburk med lock innan julpysslet den 21/12. Det är viktigt att man tar bort etiketten från burken!

 

Vi har löss i våra klasser. Titta igenom era barns hår regelbundet. Bifogar ett informationsbrev om löss från skolsyster.

 

Veckodag Vecka 50 Vecka 51
Måndag Vi åker på konsert till Spegeln. Vi är tillbaka på skolan ca 13.30.

 

 
Tisdag Vi tittar på 3:ornas luciaframträdande i aulan på morgonen. Sista dagen att lämna en glasburk utan etikett.
Onsdag Ta med läsläxan och läxan på nomp ska vara gjord. Julpyssel hela förmiddagen.
Torsdag Vi har idrott på Sörby IP. Ta med gympakläder, skor och handduk. Sista skoldagen.
Fredag Vi får besök av tandhälsan.

Nu tar vi jullov från läxorna.

Jullov!

 

 

 

Vecka 47

        

INFORMATION

 

 

Ta gärna med en frukt/grönsak

eller smörgås till rasten.

 

Vid sjukdom ska ni göra en sjukanmälan på

Skola 24 tel. 0515-86938

Ring varje dag barnet är hemma!

Kom ihåg att lämna in lappen om vaccination!

 

Vecka 47
 

Läs vad vi har arbetat med på vår blogg: jessikasbästaklass.se!

 

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera på vändplatsen utanför skolan! Den är bara till för på- och avstigning.

 

Veckodag Vecka 48 Vecka 49
Måndag  

 

 
Tisdag   Vaccination mot påssjuka, röda hund och mässlingen. Tider kommer att skickas ut.

 

Onsdag Ta med läsläxan och nompläxan ska vara klar. Ta med läsläxan och nompläxan ska vara klar.
Torsdag   Idrott på Sörby IP:s inomhushall. Ta med varma idrottskläder, skor och handduk.

Vi åker Spegeln och lyssnar på Bakgårdens orkester. Vi åker med buss och beräknas vara tillbaka 13.30. Vilket alltså innebär att alla slutar lite senare den här dagen.

Fredag Läsläxan delas ut och ny matteläxa finns på nomp.se Läsläxan delas ut och ny matteläxa finns på nomp.se

Vecka 40

 

åk 2 vecka 40

        

INFORMATION

 

 

Ta gärna med en frukt/grönsak

eller smörgås till rasten.

 

Vid sjukdom ska ni göra en sjukanmälan.

Ring före 08.00 I

Tel. 026 179644

Ring varje dag barnet är hemma!

Eftersom barnen berättar vad vi arbetar med i skolan på vår blogg jessikasbästaklass.se så har vi bestämt att veckobreven fortsättningsvis bara kommer att innehålla en informationsruta om kommande veckor.

 

Vecka 40
Hejsan!

Nu har vi varit igång med skolarbetet i sju veckor redan! Det mer är ungefär en tredjedel av hela terminen! Dagarna är intensiva och barnen jobbar på väldigt bra!

I matten har vi nu avslutat kapitel två och hunnit börja på nästa kapitel där vi mest jobbar med subtraktion, t.ex. ___= 54-2 eller 54-20=___. Viktiga uppgifter där man måste förstå talens värde, därför bygger och ritar vi talen för att konkretisera. Vi ägnar mycket tid åt att träna matematik tillsammans i par och i grupp, där barnen får diskutera lösningar tillsammans.

 

På svenskan fortsätter vi vårt arbete med en läsande klass, där vi nu jobbar med faktatexter. Den här veckan handlade det om bin. Precis som i andra ämnen utgår vi från barnens erfarenheter och startar upp med att de får berätta vad de vet. Vi läste sedan en faktatext om bin, skrev stödord tillsammans och sedan skrev var och en kort faktatext.

Faktatexter skriver vi på NO:n också. Daggmasken handlade det om den här veckan.

Vi fortsätter med kartor både på SO:n och idrotten. Det blev en lite längre och svårare bana på skolgårdsorienteringen den här gången.

 

Trevlig helg!

 

Veckodag Vecka 41 Vecka 42
Måndag  

 

 
Tisdag    
Onsdag Läxorna tas med till skolan. Läxorna tas med till skolan.
Torsdag Idrott ute. Inget ombyte behövs. Idrott ute. Inget ombyte behövs.
Fredag Läsläxa och matteläxa som finns på nomp.se delas ut. Läsläxa och matteläxa som finns på nomp.se delas ut.

 

 

Veckobrev v.38

VECKOBREV

 

åk 2 vecka 38

        

INFORMATION

 

 

Ta gärna med en frukt/grönsak

eller smörgås till rasten.

 

Vid sjukdom ska ni göra en sjukanmälan.

Ring före 08.00 I

Tel. 0515 86938

Ring varje dag barnet är hemma!

Kom ihåg att läsa och kommentera på våra bloggar:

jessikasbästaklass.se

sörbyssjumilaskog.se

 

 

Vecka 38
Vi har nu haft en idrottslektion med våra faddrar i 5:orna. Då blev barnen indelade i smågrupper och fick göra olika uppdrag tillsammans. Det blev full aktivitet och vi hade jätteroligt tillsammans.

På matten har vi börjat med bråk och då har vi tränat halvor, tredjedelar och fjärdedelar. Vi har också pratat om skillnaden mellan bråk och om man delar något i olika stora delar. Veckans matteläxa handlar om detta.

Idag skickar vi med de nya läsläxorna och barnen har det första kapitlet i läxa. Vi har berättat för barnen att vi inte vill att de läser vidare i boken utan endast tränar sin läxa. Eftersom vi arbetar med våra läsfixare, t ex spågumman så är det viktigt att inte någon har läst texten innan. Vi ber även er föräldrar att påminna barnen om detta!

På engelskan tränar vi på att presentera sig. Den här veckan har vi tränat på att säga: I like…

På SO:n har vi jobbat med trafik i några veckor och barnen har sammanställt sina kunskaper i en film.

På NO:n avslutade vi tema ”året” genom att barnen gruppvis redovisade om varsin årstid för resten av klassen. Nästa vecka är det dags för tema ”jord”.

Vi skickar ut minnesanteckningar från föräldramötet nästa vecka.

 

Veckodag Vecka 39 Vecka 40
Måndag  

                                                            

Tisdag
Onsdag Ta med läxorna. Ta med läxorna.
Torsdag Idrott ute. Inget ombyte behövs men tänk på att ha bra skor och oömma kläder. Ett par extra strumpor är bra att ta med. Idrott ute tillsammans med femmorna. Inget ombyte behövs men tänk på att ha bra skor och oömma kläder. Ett par extra strumpor är bra att ta med.
Fredag Nya läxor delas ut. Nya läxor och veckobrev delas ut.